Apdobju veidošana

Skaistas, viendabīgas robežlīnijas iespējams veidot gan stādījumiem, gan zālienam. Sakoptības iespaidu dārzā veido dažādi elementi – nopļauts zāliens, izravētas dobes, veidoti kokaugi un tamlīdzīgi, bet ir viens samērā vienkāršs apstādījumu uzlabošanas veids – apdobju veidošana.

Augu stādījumu atdalīšana

Pirmajā un otrajā gadā ierīkotas dobju apdobes jāatdur regulāri – vismaz reizi 3 mēnešos. Svaigi ierīkotu stādījumu robežlīnija mēdz izšķobīties. Par apdobju veidošanu nevajag aizmirst arī vēlākos gados. Un ļoti iespējams vērtīgi gadu no gada apdobi paplašināt, pielāgojot to pieaugošajam augu izmēram. Ja stādījumi mulčēti, atrakto dobes malu papildina ar atbilstoša materiāla un frakcijas mulču.

Zāliena atdalīšana no segumiem

Zālienam, kā lielākajai daļai augu, ir tendence izplesties savā apmērā. Šāda izplatīšanās var manīt iecerēto dārza labiekārtojuma efektu. Tīru formu atgūšanai un uzturēšanai regulāri veicama zāliena atduršana. Labam vizuālajam efektam tā veicama līdz 4cm platā joslā.

Regulāru, taisnu formu atduršanas laikā ieteicams izmantot nostieptu auklu, pēc kuras vadīties kopšanas procesā.

Apstādījumu kopšanas darbus iespējams veikt pašiem, vai pieaicināt profesionāļu komandu, kas to izdarīs efektīvi.

Sīkākai informācijai sazinieties ar “Gartens” komandu.