Jelgavas pilsēta

Jelgavas pilsēta

Valsts 100 gadu jubilejas apsveikums Jelgavā, katrā augā ieliekot veltījumu Latvijai nākotnē.

Teritorijā veikti labiekārtošanas darbi un mazo arhitektūras formu uzstādīšana.