Daudzstāvu dzīvojamā māja Jūrmalā

Daudzstāvu dzīvojamā māja Jūrmalā

Katrs rīts zaigo tūju zaros, iepriecinot dzīvojamās mājas iedzīvotājus.
Teritorijā veikti labiekārtošanas darbi un mazo arhitektūras formu uzstādīšana.