Panorama Plaza

Panorama Plaza

Platība: 12 000 m2

Gads: 2009. gads

Ģenerāluzņēmējs: cits

Izpildītājs: Gartens

Labiekārtošanas darbi: