Mārupes labiekārtošana

Mārupes labiekārtošana

Platība: 12800 m2

Gads: 2016. gads

Ģenerāluzņēmējs: Mārupes novada Dome

Pasūtītājs: Gartens

Labiekārtošanas darbi:

  • bruģēšana,
  • zāliena ierīkošana,
  • dekoratīvo dobju ierīkošana,
  • krāšņumaugu stādīšana,
  • mazo arhitektūru formu ievietošana,
  • apgaismojuma izbūve,
  • gājēju laipas – tiltiņa izveide.