Zāliena mēslošana pavasarī – raksturīgākās kļūdas un to novēršana

Zāliena mēslošana pavasarī – raksturīgākās kļūdas un to novēršana

Zāliena regulāra un pareiza mēslošana ir viens no priekšnosacījumiem, lai zāliens izskatītos glīts, veselīgs un priecētu Jūsu acis. Zālienu ieteicams mēslot 3-4 reizes gadā. Pirmā mēslošana veicama jau pavasarī. Pat, ja zāliens ir veiksmīgi izturējis ziemu (nav slimību, nav izsalis vai izcilāts) un šķiet, ka mēslošana nav nepieciešama, tā tomēr ir jāveic. Rezultāts, kas būs redzams, pavisam noteikti priecēs gan Jūs, gan pašu zālienu.

 Ar, ko mēslot?

Piemērotākais mēslojums pavasarim ir slāpekli saturošie minerālmēsli. NPK (slāpekļa, fosfora, kālija) attiecība varētu būt 22-5-10. Atkarībā no mēslojuma ražotāja un tā veida, šī attiecība var nedaudz mainīties, tomēr atšķirība nedrīkst būt būtiska.  Šāds mēslojums nodrošina, ka zāliens pavasarī strauji zaļo, zelmenis ir sulīgs, biezs un zaļš. Atšķirību starp mēslotu un nemēslotu zālienu pavasarī skatīt attēlos:

Ieteicams, pirms mēslošanas veikt augšņu analīzes. Šādā gadījumā ir iespēja precīzāk noteikt nepieciešamo mēslojuma veidu sastāvu un arī izsējas normu. Ja analīzes nav veiktas, tad ieteicamā izsējas norma ir 25-45 g/m2.

Kā veicama mēslošana?

Tradicionālākais veids ir veikt mēslošana ar rokām, izkaisot mēslojumu pēc iespējas vienmērīgāk pa visu zāliena platību. Tomēr jāsecina, ka šis it kā vienkāršais pasākums var radīt arī problēmas, jo veicot nevienmērīgu izsēju, zāliens vizuāli kļūst pleķains. Skatīt attēlu Nr. 3 Vietām, tas būs saņēmis lielāku mēslojuma devu, vietām mazāku. Bez pieredzes šādu darbu veikšanā, samērā grūti noteikt arī nepieciešamo izsējas normu.

Mēslošanu ieteicams veikt lietainās vai mākoņainās dienās. Atturieties no mēslošanas ļoti saulainos un sausos laika apstākļos. Ja ir bezlietus periods, tad zāliens pēc mēslošanas obligāti jālaista.

 Kā novērst kļūdas, kas radušās pavasara mēslošanas laikā?

Lai nodrošinātu vienmērīgu mēslojuma izkliedēšanu ir iespējams veikt mēslošanu vairākos virzienos rūpīgi sekojot tam, lai katrā virzienā, sējot pēc iespējas vienmērīgāk, tiktu izkaisīts mēslojums visā platībā. Ja nevarat noteikt, cik daudz ar vienu tilpumu jānomēslo, ieteicams sadalīt mēslojamo platību nelielos laukumus, aprēķināt nepieciešamo mēslojuma daudzumu katram laukumam un tad rūpīgi to izsēt. Ir nopērkamas rokas minerālmēslu sējmašīnas. Tās neizceļas ar ļoti precīzu izsējas normu iestatīšanu, tomēr tas jebkurā gadījumā būs precīzāk, kā mēslojot ar rokām. Un visbeidzot, šā darba veikšanai varat pieaicināt cilvēku ar pieredzi (dārznieku), kurš samērā precīzi veiks nepieciešamo zāliena mēslošanu.

Ja tomēr esat sējuši un pēc dažām nedēļām ir redzams, ka zāliens ir raibs (nevienmērīgi mēslots) , tad nepieciešams veikt atsevišķu, lokālu mēslošanu tajās platībās, kurās mēslojums ir nepietiekams. Vēl pēc dažām nedēļām varēsiet vērot, ka zāliena zelmenis ir izlīdzinājies un kļuvis vienmērīgi glīts.

Ja dārzā ir vietas, kuras stipri noēnojas vai ir vietas, kur zāliena augšanas apstākļi ievērojami atšķiras, tad pirms mēslošanas ieteicams veikt augsnes analīzi katram atšķirīgajam zemes nogabalam un tikai, tad izvēlēties mēslojumu, kas atsevišķām platībām var atšķirties.

Ja paši nespējat veikt šos darbus  vai arī Jums trūkst zināšanu kā izvēlēties pareizo mēslojumu, lūdziet palīdzību speciālistiem jeb dārzniekiem ar pieredzi.

Informāciju sagatavoja: SIA “Gartens” projektu vadītājs, Māris Gailis