Augļu koku un krūmu veidošanas specifika

Augļu koku un krūmu veidošanas specifika

Koku un krūmu vainagu veidošana dārzā ir ļoti nozīmīgs darbs. Pareiza, regulāra veidošana un kopšana ietekmē augu ziedēšanu, augļu veidošanos un izturību pret slimībām un kaitēkļiem. Šajā rakstā apskatīsim galvenos norādījumus augļu koku un krūmu apgriešanai.

Augļu koku veidošana

Ar augļu koku apgriešanu nodrošina agru un bagātīgu ražu, arī veido labi attīstītu un mehāniski izturīgu vainagu. Augļu koku vainagā izgriež visus mehāniski bojātos zarus, zarus, kas krustojas vai traucē viens otram, kā arī ūdenszarus (tie, kas aug vertikāli uz augšu). Labi veidotā vainagā ir viens vadzars, vairāki skeletzari, kas izvietojas visapkārt stumbram, un sānzari, uz kuriem veidojas augļzari. Mūsu klimatā augļu kokus griež agri pavasarī – martā, aprīlī. Apgriešanu var turpināt līdz pumpuru briešanai.

Upeņu krūmu veidošana

Katru gadu vispirms izgriež visus vājos, kroplos, apsalušos, nokarenos, aizlauztos un kaitēkļu bojātos zarus. Lai izveidotu labu krūmu, katru gadu no jaunizaugušajiem kakleņa dzinumiem 3-4 vislabāk attīstījušos atstāj skeletzaru veidošanai, pārējos izgriež līdz zemei. Šādi krūmu var izveidot 4-5 gados. Dzinumu saīsināšana nepieciešama tikai tad, ja to galotnes ir bojātas. Vecākos ogulāju stādījumos, ja krūmi vairākus gadus nav kopti un ražas ir nelielas, bet sakņu sistēma ir vesela, var veikt krūmu atjaunošanu. Pirmajā gadā izgriež pusi no vecajiem zariem un visus vājos zarus, otrajā gadā – palikušos vecos zarus. Tad sāk krūmu veidošanu no jaunajiem dzinumiem.

Jāņogu krūmu veidošana

Jāņogu krūmu apgriež tā, lai visi pamatzari būtu vienāda garuma un attīstītos vienmērīgi. Nākamajos 2-3 gados pēc stādīšanas dzinumus vēl turpina saīsināt par 1/3….1/4 no iepriekšējā gada auguma. Turpmākajos gados augumu vairs nesaīsina, bet izgriež liekos kakleņa dzinumus, pamazām veido krūmu, pakāpeniski izzāģējot vecos pamatzarus.

Ērkšķogu krūmu veidošana

Ērkšķogu krūmam turpmākajos gados pēc stādīšanas līdz pilnīgai krūma izveidošanai atstāj 3….5 spēcīgākos un labāk izvietotos kakleņa dzinumus jaunu pamatzaru veidošanai, vāji attīstītos pamatzarus izgriež. Labi izveidotā krūmā jābūt 15-20 pamatzariem. Visiem krūmiem katru gadu izgriež bojātos un aizlauztos dzinumus.

Aveņu veidošana

Katrs aveņu stumbrs pie sakneņa pamata veido divus jaunus dzinumus, tātad katru gadu stumbru skaits divkāršojas. Normālu krūmu ar 8-12 stumbriem var izveidot 3-4 gados. Ražojošu aveņu krūmu veidošana jāsāk jau jūnijā, kad jaunie dzinumi sasnieguši 20-30 cm garumu. Krūma veidošanai atstāj 10…12 spēcīgākos stumbrus, liekos dzinumus izrauj vai izgriež. Tūlīt pēc ražas novākšanas izgriež noražojušos stumbrus, bet jaunajiem par 15-20 cm īsina galotnes.

Vīnkoku veidošana

Otrā gada vasarā vīnkoks ir izveidojis 4….8 zarus, no kuriem 4 vai 5 rudenī apgriež 50…..60 cm virs zemes, bet pārējos zarus apgriež atstājot 2 pumpurus. Trešā gada pavasarī no spēcīgākajiem zariem veido vēdekļa pamatzarus, atstājot to galos 2 augšejos pumpurus, bet pārējos izgriež vai nobrauka. Trešā gada rudenī pamatzaru augšējos sāndzinumus saīsina. Vienam dzinumam atstāj 2 vai 3 pumpurus, otram, kam labi nobrieduši sānpumpuri, 6……10 pumpurus. Ceturtajā gadā garo zaru audzē kā augļzaru un, kad tas noražojis, rudenī izgriež. Īsais zars, ko pavasarī izgriezāt atstājot 2 vai 3 pumpurus, dod divus jaunus zarus, no kuriem viens būs augļzars, bet otrs dos divus jaunos zarus. Par augļzaru pavasarī izvēlas to, kurš labāk pārziemojis. Turpmākajos gados vainaga veidošanu turpina. Visus pamatzarus pavasarī vēdekļveidīgi izliec un atsien pie balsta, pēc tam garāko zaru atsien horizontāli, bet no īsā zara veido vertikāli divus dzinumus. Rudenī vīnkoku atsien no balsta un pieliec pie zemes, apsedz ar egļu skujām vai citu materiālu. Pavasarī, pēc ziemošanas, pamatzarus vēdekļveidīgi piesien pie balsta. Kad vīnkokam izveidojušies 10..15 cm gari dzinumi, liekos dzinumus, kas nav vajadzīgi ražošanai un krūma attīstībai, izlauž vai izgriež. Vīnkoki ir stipri sulojoši, tādēļ pavasara apgriešanu veic pēc pumpuru plaukšanas.

SIA “Gartens” darbu vadītājs Juris Pučurs

Dārzu labiekārtošana, apstādījumu kopšana