Daudzstāvu dzīvojamā ēka Metropolia

Daudzstāvu dzīvojamā ēka Metrapolia

Platība: 12 000 m2

Gads: 2013. gads

Ģenerāluzņēmējs: cits

Izpildītājs: Gartens

Labiekārtošanas darbi: