Privātmāja Vecpiebalgā

Rīta rasā laime izaug zāles stiebros un veldzējas ezermalas šalkojušajās niedrēs.

Teritorijā veikti labiekārtošanas darbi un mazo arhitektūras formu uzstādīšana.