Privātmāja Mežparkā

Dārzs, kurā saules stari rotaļājās ar koku ēnām pakalnu ielejās.

Teritorijā veikti labiekārtošanas darbi un mazo arhitektūras formu uzstādīšana.